Slide Banner
 
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย ได้ออกประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่สมาชิกสภา ท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ณ ห้องประชุม อบต.วาวี
เมื่อ : 27/04/2561 09:44:18 อ่าน : 169

เมื่อวันที่  26  เมษายน พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย ได้ออกประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์

ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ ผู้น้ำชุมชน และพนักงานส่วนตำบล  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาวีแสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย ได้ออกประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่สมาชิกสภา ท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ณ ห้องประชุม อบต.วาวี
 
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
จ่าสิบโทสุพจน์ เวียงคำ
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved.