Slide Banner
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561..
16/11/2561 14:11:43
ผู้บริหารงานพร้อมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างได้ร่วมกันไว้อ..
1/11/2561 10:49:36
ผู้บริหารพร้อมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมกันบำเพ็ญประโ..
1/11/2561 10:23:14
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น..
1/11/2561 10:15:38
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี พร้อมพนักงานส่วนตำบลแล..
19/07/2561 11:30:22
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา "วาวีเกมส์ ครั้งที่ 7"..
23/05/2561 09:15:07
ประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี..
23/05/2561 08:57:03
อบต.วาวีออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย..
30/04/2561 09:34:34
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย ได้ออกประชาสัมพันธ..
27/04/2561 09:44:18
ฝ่ายปกครองและท้องถิ่น ตำบลวาวี ร่วมกันจัดงานรดน้ำดำหัวขอพรผู..
23/04/2561 10:03:18
คณะผู้บริหารพร้อมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการและพนักง..
19/04/2561 10:10:28
ข้อมูลข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี..
28/03/2561 04:12:46
ข้อมูลข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี..
28/03/2561 04:12:40
ข้อมูลข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี..
28/03/2561 04:12:35
ข้อมูลข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี..
28/03/2561 04:12:30
ข้อมูลข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี..
28/03/2561 04:12:23
ข้อมูลข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี..
28/03/2561 04:12:17
ข้อมูลข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี..
28/03/2561 04:12:12
ข้อมูลข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี..
28/03/2561 04:12:05
ข้อมูลข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี..
28/03/2561 04:11:59
ข้อมูลข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี..
28/03/2561 04:11:44
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
จ่าสิบโทสุพจน์ เวียงคำ
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved.