Slide Banner
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำค..
20/02/2563 13:40:35
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อม..
13/02/2563 11:02:12
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวาวีได้เข้าร่วมแข่งข..
12/02/2563 09:41:17
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ร่วมโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ..
24/01/2563 14:53:24
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวีร่วมงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและข..
24/01/2563 14:44:21
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี จัดโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี..
2/01/2563 13:06:52
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี จัดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ..
16/12/2562 12:52:54
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ..
16/12/2562 11:31:07
คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน..
16/12/2562 11:06:34
เก็บตก บรรยากาศลอยกระทง........ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกร..
21/11/2562 14:38:11
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.วาวี ออกพื้นที่ทำการสำรวจข้อมูล..
21/11/2562 14:33:10
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ร่วมกับคณะครูโรงเรียนภายในตำบลวาวี..
5/11/2562 13:07:22
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี จัดทำโครงการจิตอาสา เราทำความดีด..
30/07/2562 11:19:57
คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลร่วมกันหล่อเทียนพรรษาและถวายเท..
18/07/2562 14:25:47
คณะผู้บริหารพร้อมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส..
18/07/2562 11:56:43
งานนโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ออกประชาคมหมู่บ้านร..
28/05/2562 14:19:37
งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ออกบริการจัดเก็บภ..
28/05/2562 13:11:51
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาวีร่วมก..
15/05/2562 15:00:22
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561..
16/11/2561 14:11:43
ผู้บริหารงานพร้อมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างได้ร่วมกันไว้อ..
1/11/2561 10:49:36
ผู้บริหารพร้อมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมกันบำเพ็ญประโ..
1/11/2561 10:23:14
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น..
1/11/2561 10:15:38
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี พร้อมพนักงานส่วนตำบลแล..
19/07/2561 11:30:22
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา "วาวีเกมส์ ครั้งที่ 7"..
23/05/2561 09:15:07
ประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี..
23/05/2561 08:57:03
อบต.วาวีออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย..
30/04/2561 09:34:34
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย ได้ออกประชาสัมพันธ..
27/04/2561 09:44:18
ฝ่ายปกครองและท้องถิ่น ตำบลวาวี ร่วมกันจัดงานรดน้ำดำหัวขอพรผู..
23/04/2561 10:03:18
คณะผู้บริหารพร้อมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการและพนักง..
19/04/2561 10:10:28
ข้อมูลข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี..
28/03/2561 04:12:46
ข้อมูลข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี..
28/03/2561 04:12:40
ข้อมูลข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี..
28/03/2561 04:12:35
ข้อมูลข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี..
28/03/2561 04:12:30
ข้อมูลข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี..
28/03/2561 04:12:23
ข้อมูลข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี..
28/03/2561 04:12:17
ข้อมูลข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี..
28/03/2561 04:12:12
ข้อมูลข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี..
28/03/2561 04:12:05
ข้อมูลข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี..
28/03/2561 04:11:59
ข้อมูลข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี..
28/03/2561 04:11:44
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved.