Slide Banner

    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

     207 หมู่ 11  บ้านห้วยน้ำเย็น  ตำบลวาวี  อำเภอแม่สรวย

     จังหวัดเชียงราย  57180

     โทร 053-602816

     โทรสาร 053-602817

     www.wawee.go.th

     Facebook  องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

     Fage อบต.วาวี 

     Mail   doiwawee@hotmail.com

นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved.