Slide Banner
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลวาวี
เมื่อ : 30/10/2561 13:22:01 อ่าน : 440

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลวาวี

 

1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะคาเดเมีย ดอยช้าง  562 ม.3 ต.วาวี  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180  โทรศัพท์ 084-7392418 
มะคาเดเมียลีซอ jumbo Plus อบเกลือ (รหัสโอทอป 571000006959)
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร

  2. วิสาหกิจผู้ผลิต  วาวีสตอเบอรี่ เฮ้าส์ 68 ม.1 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย                     57180 โทรศัพท์  053-760030, 080-7699178 

                             วาวีสตอเบอรี่ เฮ้าส์ พันธ์อะคิอิเมะ (รหัสโอทอป 5710000194229) ประเภท                            ผลิตภัณฑ์อาหาร  ระดับสี่ดาว (ปี 2555)  

                     3) วิสาหกิจผู้ผลิต กลุ่มหมอนใบชาดูดกลิ่น    951 ม.1 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180   โทรศัพท์    089-8550385

                        หมอนใบชาดูดกลิ่น (รหัสโอทอป 57100004324476 ระดับหนึ่งดาว  (ปี 2555)    

                     4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชเมืองหนาวบ้านดอยช้าง วิสาหกิจผู้ผลิต  86 ซอย- ถนน- ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180    โทรศัพท์    089-2662880

                      5. วิสาหกิจผู้ผลิต วิสาหกิจกลุ่มกาแฟดูเมียร์ดอยช้าง 29 หมู่ที่ 3 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180   โทรศัพท์     084-8052561

                       กาแฟดูเมียร์ กาแฟคั่วอ่อน-คั่วกลาง-คั่วเข้ม  ประเภทผลิตภัณฑ์  เครื่องดื่ม  ระดับสี่ดาว  (ปี 2555 )  ระดับดาวห้าดาว  (ปี 2559)

  •                6. วิสาหกิจผู้ผลิตโรงงานใบชาศิริภัณฑ์  81 วาวี หมู่ 1 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180  โทรศัพท์    053-760094 (นายพินิจ พิทักษ์วาวี) อีเมล:  ve-pan@hotmail.com

                            ชาอูหลงก้านอ่อน (รหัสโอทอป 57100004043644  ระดับดาวห้าดาว  (ปี 2559)ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม.

  •               7. วิสาหกิจผู้ผลิตโรงงานใบชาศิริภัณฑ์   81 วาวี หมู่ 1 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180  โทรศัพท์    053-760094 (นายพินิจ พิทักษ์วาวี) อีเมล:  ve-pan@hotmail.com
                   ชาอูหลงก้านอ่อน ระดับดาวห้าดาว  (ปี 2559) ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม.  

. ชาอูหลงก้านอ่อน (รหัสโอทอป 571000265201) ระดับดาวสี่

ดาว  (ปี 2552) ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม.  วิสาหกิจผู้ผลิตโรงงานใบชาศิริภัณฑ์   81 วาวี หมู่ 1 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180  โทรศัพท์    053-760094 (นายพินิจ พิทักษ์วาวี) อีเมล:  ve-pan@hotmail.com

9. วิสาหกิจผู้ผลิต โรงงานชามิ่งดี        20 หมู่ 1 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์  081 1695002, 0-5376-0150-2  ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม 

 

 

แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลวาวี
 
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี 207 หมู่ 11 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 0-5360-2816