Slide Banner
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา.. 3/02/2563 16:56:51
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.วาวี ออกพื้นที่ทำการสำรวจข้อมูล/ที่ดินว่.. 21/11/2562 14:28:13
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลว.. 21/11/2562 14:13:51
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ.. 10/06/2562 13:45:25
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี จัดทำโครงการ กา.. 6/06/2562 11:01:55
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลวาวี และ.. 14/11/2561 15:27:27
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำป.. 14/11/2561 15:03:40
ประชาสัมพันธ์รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี2560.. 5/07/2561 12:26:57
การเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขันกีฬา "วาวีเกมส์ ครั้งที่ 7".. 1/05/2561 10:12:33
ประชาสัมพันธ์ กีฬาวาวีเกมส์ครั้งที่ 7.. 4/04/2561 12:33:59
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved.