Slide Banner
 
สินค้าวิสาหกิจชุมชน (โอท็อป)
เมื่อ : 1/05/2561 14:09:40 อ่าน : 1071

 

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

คำอธิบาย: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะคาเดเมีย ดอยช้าง         

1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะคาเดเมีย ดอยช้าง  562 ม.3 ต.วาวี  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180  โทรศัพท์ 084-7392418 
มะคาเดเมียลีซอ jumbo Plus อบเกลือ (รหัสโอทอป 571000006959)
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร.  
 

 

                             2. วิสาหกิจผู้ผลิต  วาวีสตอเบอรี่ เฮ้าส์ 68 ม.1 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย                     57180 โทรศัพท์  053-760030, 080-7699178 

                             วาวีสตอเบอรี่ เฮ้าส์ พันธ์อะคิอิเมะ (รหัสโอทอป 5710000194229) ประเภท                            ผลิตภัณฑ์อาหาร  ระดับสี่ดาว (ปี 2555)  

คำอธิบาย: หมอนใบชาดูดกลิ่น

3) วิสาหกิจผู้ผลิต กลุ่มหมอนใบชาดูดกลิ่น    951 ม.1 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180   โทรศัพท์    089-8550385

หมอนใบชาดูดกลิ่น (รหัสโอทอป 57100004324476 ระดับหนึ่งดาว  (ปี 2555)    

 

25

 

 

คำอธิบาย: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชเมืองหนาวบ้านดอยช้าง                คำอธิบาย: กาแฟเม็ดคั่วเข้ม

เมล็ดกาแฟคั่ว ผลิตภัณฑ์ระดับสี่ดาว         เมล็ดกาแฟคั่วเข้ม ผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว

4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชเมืองหนาวบ้านดอยช้าง วิสาหกิจผู้ผลิต  86 ซอย- ถนน- ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180    โทรศัพท์    089-2662880

  • คำอธิบาย: กาแฟดูเมียร์คั่วคำอธิบาย: http://www.thaitambon.com/thailand/chiangrai/571006/1168155332/oly_180855_0172a.jpg 5. วิสาหกิจผู้ผลิต วิสาหกิจกลุ่มกาแฟดูเมียร์ดอยช้าง 29 หมู่ที่ 3 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180   โทรศัพท์     084-8052561
    กาแฟดูเมียร์ กาแฟคั่วอ่อน-คั่วกลาง-คั่วเข้ม  ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องดื่ม  ระดับสี่ดาว  (ปี 2555 )  ระดับดาวห้าดาว  (ปี 2559)

คำอธิบาย: ชาอูหลงก้านอ่อน 6. วิสาหกิจผู้ผลิตโรงงานใบชาศิริภัณฑ์  81 วาวี หมู่ 1 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180  โทรศัพท์    053-760094 (นายพินิจ พิทักษ์วาวี) อีเมล:  ve-pan@hotmail.com

ชาอูหลงก้านอ่อน (รหัสโอทอป 57100004043644  ระดับดาวห้าดาว  (ปี 2559)ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม.

คำอธิบาย: ชาอูหลงก้านอ่อน7. วิสาหกิจผู้ผลิตโรงงานใบชาศิริภัณฑ์   81 วาวี หมู่ 1 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180  โทรศัพท์    053-760094 (นายพินิจ พิทักษ์วาวี) อีเมล:  ve-pan@hotmail.com
ชาอูหลงก้านอ่อน ระดับดาวห้าดาว  (ปี 2559) ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม

 

คำอธิบาย: ชาอู่หลงก้านอ่อน8. ชาอูหลงก้านอ่อน (รหัสโอทอป 571000265201) ระดับดาวสี่

ดาว  (ปี 2552) ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม.  วิสาหกิจผู้ผลิตโรงงานใบชาศิริภัณฑ์   81 วาวี หมู่ 1 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180  โทรศัพท์    053-760094 (นายพินิจ พิทักษ์วาวี) อีเมล:  ve-pan@hotmail.com

 

 

 

26

9. วิสาหกิจผู้ผลิต โรงงานชามิ่งดี        20 หมู่ 1 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์  081 1695002, 0-5376-0150-2  ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม 

 

คำอธิบาย: ชาอู่หลงก้านอ่อน

คำอธิบาย: ใบชา ตรานางนวล

คำอธิบาย: ชาอูหลงหอมหมื่นลี้

คำอธิบาย: ชาอูหลงก้านอ่อน

ชาอูหลงก้านอ่อน

ใบชา ตรานางนวล

ชาอู่หลงหอมหมื่นลี้

ชาอู่หลงก้านอ่อน

รหัสโอทอป 571000035201
ระดับดาวสี่ดาว 
 (ปี 2552)

ระดับสี่ดาว  (2549)

มาตรฐานที่ได้รับ :
57-2-04846-2-0006

มาตรฐานที่ได้รับ : 57-2-04846-2-0002

 

คำอธิบาย: ชาชิงซิงอูหลง

        คำอธิบาย: ชาผูเอ่อ

  • คำอธิบาย: ชาเขียวมะลิ

คำอธิบาย: ชาเขียวเจียวกู่หลาน

ชาชิงชิงอู่หลง

ชาผูเอ่อ

ชาเขียวมะลิ

ชาเจียวกู่หลาน

มาตรฐานที่ได้รับ :
57-2-04846-2-0003

 

(รหัสโอทอป 57100003541177)

  •  

 

คำอธิบาย: กาแฟดอยช้าง

10. วิสาหกิจผู้ผลิต บริษัทดอยช้างเฟรชโรสเต็ด คอฟฟี่ จำกัด   เลขที่ 787 หมู่ที่ 3 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180 โทรศัพท์   

0-5360-5989  www.doichaangcoffee.com

กาแฟคั่วเอสเปรสโซ่  ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผลิตผลด้านเครื่องดื่ม  
 ผลติภัณฑ์ระดับสี่ดาว ปี 2549

 

 

 

 

 

คำอธิบาย: ช้างคอฟฟี่  กาแฟสด11. วิสาหกิจผู้ผลิต กลุ่มวิสาหกิจชุมชน "ผลิตและแปรรูปกาแฟดอยช้าง"  51 ดอยช้าง หมู่ 3   ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 08-9838-1022
ช้างคอฟฟี่ กาแฟสด (รหัสโอทอป 571000895201 ) ประเภทผลิตภัณฑ์ : ประเภทเครืองดื่ม ผลิตภัณฑ์ระดับสองดาว 2552  

 

 

 

แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : สินค้าวิสาหกิจชุมชน (โอท็อป)
 
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี 207 หมู่ 11 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 0-5360-2816