Slide Banner
 
ต้นชาพันปี วนอุทยานชาพันปี หมู่ 25 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย
เมื่อ : 24/04/2561 14:02:14 อ่าน : 974

ต้นชาอัสสัม อายุกว่าพันปี ขึ้นอยู่ที่วนอุทยานแห่งชาติชาพันปี หมู่ 25 บ้านใหม่พัฒนา

ตำบลวาวี  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : ต้นชาพันปี วนอุทยานชาพันปี หมู่ 25 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย
 
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี 207 หมู่ 11 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 0-5360-2816